Bli medlem i Ladugårdsförmännens Riksförbund

Vill Du stödja vår verksamhet genom att bli medlem?

Skicka oss då ett mail genom att klicka här och ange din adress så skickar vi ett inbetalningskort och ett provexemplar av tidningen!

Är du redan nu säker på din sak kan du betala in 250 kronor på vårt PG- eller BG-konto så blir du medlem för 2024.

Vi har även familjemedlemskap för alla som bor i samma hushåll som en "standardmedlem". En familjemedlem är en i alla avseenden fullvärdig medlem som har rätt att ta del av medlemserbjudanden, rösta på möten o.s.v. En familjemedlem får dock ingen egen tidning men betalar i gengäld endast halv avgift. Klicka här om du vill bli en del i gemenskapen och stödja vår verksamhet genom att bli familjemedlem (glöm inte att ange vilken medlems familj du tillhör). 

Vårt PG-konto är 3 43 26-9 och vårt BG-konto är 5483-4205.

Välkommen till föreningen med KO!

 

 

© 2024 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 6 mars 2024.