Ladugårdsförmännens Riksförbund

Avdelning 2 Södermanland

Årsmöte med Avd. 2 den 12 mars

Välkomna till årsmöte hos årets mjölkföretagare Christina och Ulf Winblad på Vomtorp utanför Eskilstuna. Högavkastande blandad besättning 11.800 kg ECM, 320 kor, mjölkning 3 ggr/dag, dubbel tolva parallell.

Vi träffas tisdagen den 12 mars kl 10:30 utanför ladugården. Guidning och presentation av gården, därefter mat på gamla Stenkvista skolan, numera vandrarhem. Efteråt årsmöte. Mötet beräknas vara färdigt ca kl 15:00

Anmälan till Sven Brandel senast 5 mars 070-8773862 SMSa gärna och sven.brandel@LRpost.se

Mycket välkomna! Samåkning rekommenderas i möjligaste mån.

Hjärtligt Välkomna! 
önskar styrelsen genom Sven Brandel


 

 

 

© 2019 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 24 februari 2019.