Ladugårdsförmännens Riksförbund

Avdelning 4 Uppland

Årsmöte LR Avd. 4 Uppland 17 mars 2010

Den 17 mars samlades ca 20 intresserade medlemmar i Avdelning 4 Uppland till årsmöte och studiebesök på Kungsängens försöksgård alldeles söder om Uppsala. Detta var kanske den sista chansen att se den anrika försöksgården i full drift eftersom man om ett år kommer att flytta verksamheten till Lövsta någon mil öster om Uppsala.

 
När flytten till Lövsta sker är det verkligen en epok som går i graven. Faktum är att besättningen vid Kungsängen (fram till 1965 fanns den på både Kungsängen och Ultuna) torde vara världens äldsta besättning med full härstamnings- och produktionsdokumentation – faktiskt ända tillbaka till 1847 (mer än 50 år innan den första kontrollföreningen bildades i Sverige). Detta år importerade man nämligen 20 kor och 2 tjurar av Ayrshireras och några av dagens kofamiljer leder sitt ursprung till den importen. Det innebär att samma kofamiljer har betat på kungsängarna i ca 30 generationer – en tradition som nu får sitt slut efter årets betessäsong.

Om Kungsängen kan man berätta mycket eftersom en stor del av den moderna forskningen på nötkreatursskötselns område har bedrivits där – och Kungsängen har också en direkt koppling till vårt förbund då man förr i tiden hade en av dåtidens mest välrenommerade utbildningar av ladugårdsförmän här. Om detta får vi dock berätta någon annan gång.

Denna soliga vårvinterdag hälsades vi välkomna till försöksgården av Gunnar Pettersson som sedan var vår ciceron under hela besöket. Han berättade om det ena och det andra men jag ska inte orda mer om detta här utan hänvisar istället till bilder och bildtexter härintill.
Efter en mycket intressant visning förflyttade vi oss till konferenslokalen på Kungsängen där vi inmundigade vår lunch under gemytliga former. Eftersom vi hade dragit över tiden en del så började vi årsmötet samtidigt som vi intog kaffe med kaka. Mötet förflöt snabbt och smärtfritt. Vi gick igenom det gångna årets aktiviteter och det kunde även konstateras att ekonomin är stabil. Vid årsskiftet bestod avdelningen av 67 medlemmar vilket är en minskning med tre mot föregående år. Därpå diskuterades olika förslag på kommande aktiviteter.

När det gäller avdelningens styrelse så består den för år 2010 av följande personer: Ordförande Tommy Karlsson Rimbo, Vice ordförande Camilla Olsson Bergshamra, Sekreterare Susanne Andersson Vallentuna, Kassör och kontaktperson Per E. Falk Uppsala, Ledamot Mia Tillaeus Edsbro och Ledamot Patrik Zetterquist Märsta.

Därpå var så en intressant och trevlig dag i glada vänners lag tillända och vi for alla hem till väntande eftermiddagsmjölkning eller andra förehavanden. Här nedan ser du bilderna från träffen.

 

Ca 20 medlemmar mötte upp - här några av dem. Här berättar Gunnar Pettersson om olika försök.
Bakom Gunnar ser vi en självutgödslande kalvbox Der var full fart på småkalvarna
Manuell fodervägning krävs när det ska vara riktigt exakt En grupp kvigor i en av stallarna studerar nyfiket besökarna
Man har många specialförsök på Kungsängen - här finjusteras utrustningen för metangasmätning i utandningsluften. Här en av Kungsängens vomfistelkor som tillfälligtvis utrustats med en en utrustning för urinuppsamling (selen håller slanhen på plats)
Individuella gorvfodergivor är även möjliga i lösdrift... ...när kon sticker in huvudet registreras vikten i fodertråget...
...och när hon tar ut huvudet registreras vad som är kvar. Världens äldsta VMS som ännu är i drift finns på Kungsängen.
Det var rofyllt i liggavdelningen i lösdriftsstallet. Korna på Kungsängen hanteras ofta och är därför mycket lugna.
Det olika inhysningssystem i de olika stallarna. Efter visningen blev det lunch i konferenslokalen ...
... och det var bar glada miner under lunchen och årsmötet. En av besättningens anmödrar  på en bild tagen ca 1861
 

Text och foto (förutom sista bilden): Per E. Falk

 

 

 

© 2010 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 16 maj 2010.