Ladugårdsförmännens Riksförbund

Avdelning 9 Västergötland

Tjur- & Avelsdagar 16-17 oktober 2007

Totalt närmare ett 50-tal medlemmar från norr till söder hade mött upp till LR:s tjur- och avelsdagar på Viken respektive Svensk Avel. Ungefär 40 medlemmar var med på vardera stället vilket innebär att de flesta valde att vara med bägge dagarna. De som var med på hela programmet fick dessutom vara med om ett intressant studiebesök på Falbygdens Ost och en mycket trevlig middag och festkväll på det ärevördiga Hotell Ranten i Falköping. Läs mer om dessa mycket trevliga dagar i nästa nummer av Ladugårdsförmannen. Intill dess hittar du här nedan lite bilder från dagarna. På Vikens hemsida hittar dessutom redan nu lite mer info om första dagens föreläsningarna i samband med Vikens "Öppna Hus". Ett stort tack till Svensk Avel, Nötcenter Viken och Avdelning 9 Västergötland med Karin Stålnert i spetsen.

Vy över Vikens ägor i höstdis. Halva gruppen hörde föredrag i maskinhallen ...
...medan andra halvan höll till på Loftet och fick goda råd av ... ...mentale rådgivaren Johan Örtendahl från Omtanken...
På kvällen hade vi stor fest på Hotell Ranten (snacka om förrätt). Karin Stålnert hade ordnat och stått i för att få ihop programmet...
...och glädjande nog hade många yngre medlemmar mött upp. Nästa dag på Örnsro lyssnades det andäktigt på vad ...
...Svensk Avels bägge avelsledare Hans Stålhammar och ... ...Lars Olof Bårström hade att förtälja.
Som final blev det tjurvisning - här 45909 Törlan (Ford/Mtoto)... ...och här 92104 Gunnarstorp (Kelli/Abru/Hulan).
Svarte topptjuren 45926 Stäme (Bojer/Mtoto) premiärvisades.. ... och världspremiär var det även för den nya röda listettan ...
... den riktigt mörkt bruna S.Adam (Botans/T.Bruno/Mabru) ... ... som villigt poserade och skötte sig exemplariskt på premiärvisningen
Text och foto: Per E. Falk

 

 

 

Ladugårdsförmännen – en obunden ideell kamratförening öppen för alla ko-intresserade

Inte medlem ännu? Då är det läge nu. Just nu har vi ett specialerbjudande till nya medlemmar. Betala medlemsavgiften

för 2008 på 210 kronor så får du medlemskap för resten av 2007 på köpet. Kontakta kassören (se ovan) för mera info.

© 2007 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 21 oktober 2007.