Ladugårdsförmännens Riksförbund

Avdelning 9 Västergötland

 

Tjurdag(ar) 25-26/9 2008

 

Den 25-26 september anordnade Avdelning 9 Västergötland och VikingGenetics årets tjurdagar. Första dagen började på eftermiddagen den 25:e vid Lundsbrunns Golfklubb och slutade sent samma dag med en festmiddag på Herrtorps Qvarn utanför Skara. Den andra dagen avhölls i sin helhet på Örsnro och här tillslöt ganska många medlemmar som varit förhindrade att vara med bägge dagarna. I år var det ett ovanligt intressant program som spände alltifrån Blåtungeinformation och könsseparerad sperma till inavel och den revolutionerande nya tekniken genomisk selektion. VikingGenetics hade mönstrat sina bästa föreläsare och det blev intressanta föredrag med mycket frågor och diskussion. Naturligtvis ingick också ett beskådande av några nya topptjurar på programmet. Här nedan presenteras några bilder från tjurdagarna - ett fylligare reportage kommer i Ladugårdsförmannen nr 4/2008. 

 

Foto: Lars Widstrand Foto: Lars Widstrand
Foto: Lars Widstrand Foto: Lars Widstrand
Foto: Lars Widstrand Foto: Lars Widstrand
Foto: Lars Widstrand Foto: Lars Widstrand
Foto: Per E. Falk Foto: Per E. Falk
Foto: Per E. Falk Foto: Per E. Falk
Foto: Per E. Falk Foto: Per E. Falk

 

 

© 2008 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 2 november 2008.