Ladugårdsförmännens Riksförbund

Avdelning 10 Skåne

 

 

Anställd på mjölkgård? Då är detta något för Dig!

 

Skånesemin kan i höst erbjuda kostnadsfri fortbildning för anställda och avbytare. Med finansiering via KULM-pengar (kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet) genomför vi följande kurs:

 

Erfa-grupper med fokus på djurhälsa och djurvälfärd för anställda och avbytare på mjölkgårdar.

 

Skånesemin erbjuder anställda och avbytare verksamma på mjölkgårdar i Skåne att under hösten delta i två olika erfagrupper. Varje grupp, med ca 10-15 deltagare i varje, ses vid fyra tillfällen under hösten. Varje träff sker ute på någon av de deltagandes arbetsplatser. Tanken är att på plats diskutera erfarenheter, praktiska lösningar och teori kring de olika faktorer som är viktiga för att ge en god hälsa och välfärd bland våra kor, ungdjur och kalvar. Erfa-gruppsledare för respektive grupp blir rådgivare från Skånesemin. Grupperna sätts i möjligaste mån ihop geografiskt och efter storlek på gårdarna.

 

Grupperna kommer att ses första gången den 16 oktober.

 

Preliminära datum för följande träffar är 7 november, 24 november samt 14 december.

 

Samtliga träffar startar med samling och kaffe vid 09.30 och avslutas 15.00. Kurserna är kostnadsfria förutom maten (vi äter dagens rätt på lämpligt ställe, medtag egna pengar) och finansieras av EU och svenska staten via KULM-pengar.

 

Anmälan sker till Skånesemins växel, 0415-195 00, senast den 4 oktober. Efter anmälan återkommer vi med instruktioner om plats för första träffen och deltagare.

 

Frågor besvaras av Malin Wildt-Persson, 0415-195 29 eller malin.wildt-persson@skanesemin.se.

     

 

© 2006 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 17 september 2006.