Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Lokalavdelningarna

Den här sidan uppdateras sällan - därför hänvisar vi i första hand till våra sidor på Facebook (antingen föreningens officiella sida LR på Facebook eller Ladugårdsförmännens Facebooksgrupp för att få aktuell information om saker som är på gång i lokalavdelningarna. Här hittar Du dock kontaktuppgifter till en del av våra olika avdelningarnas kontaktpersoner. Om du vill kolla in en del gamla aktiviteter så hittar du dem här i vårt arkiv.

 

 

Avdelning 2 Södermanland

Kontaktperson:  Sven Brandel 070-877 38 62

Årsmöte med Avd 2 Sörmland i trakten av Mölnbo fredagen den 2 juli 2021.

 

 

Avdelning 4 Uppland

Kontaktperson: Per E. Falk 0730-77 88 83.

Digitalt Årsmöte med Avd 4 Uppland måndagen den 21 juni 2021.

 

 

Avdelning 5 Närke

Kontaktperson:  Ingvar Enstson 0705-23 70 65

Årsmöte med Avd 5 Närke på Kvinnersta måndagen den 28 juni 2021.

 

 

Avdelning 6 Östergötland

Kontaktperson:  Bjarne Lundblad 070-607 20 65.

Ingen aktuell information tillgänglig.

 

 

Avdelning 7 Halland

Ingen aktuell information tillgänglig.

 

 

Avdelning 8 Västmanland

Ingen aktuell information tillgänglig.

 

 

Avdelning 9 Västergötland

Kontaktpersoner:  Karin Stålnert 076-109 07 81 eller Therese Eriksson 073-918 76 34.

Årsmöte med Avd 9 Västergötland på Årnäs Borg- och Bruksmuseum den 20 juni 2021

 

 

Avdelning 10 Skåne

Ingen aktuell information tillgänglig.

 

 

Avdelning 12 Värmland

Kontaktperson:  Lars Widstrand 070-397 64 28.

Årsmöte kommer hållas i sommar. Närmare detaljer meddelas senare.

 

 

Avdelning 16 Väst

Ingen aktuell information tillgänglig.

 

 

© 2021 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 14 juni 2021.