Ladugårdsförmännens Riksförbund

Ny Hemsida!

Efter en lång tids problem att uppdatera hemsidan har vi nu löst problemen. Hemsidan ligger nu på en ny server där vi köpt oss en egen domän. Samtidigt med flytten till en ny server har vi också passat på att ge hemsidan en liten ansiktslyftning. Den nya adressen till vår hemsida är fortsättningsvis:

www.ladugardsformannen.se

Den gamla "vidarebefordringsadressen" www lr.has.it kommer i och för sig även fortsättningsvis att fungera men vi rekommenderar att Du fortsättningsvis använder den nya adressen - då slipper Du nämligen ifrån alla irriterande reklamfönster som ploppar upp i tid och otid. 

Den gamla originaladressen http://biphome.spray.se/per.falk kommer däremot att upphöra helt framöver. Glöm inte att ändra Dina favoriter till www.ladugårdsförmannen.se i stället.

Men för att hemsidan ska bli bra är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt med material till sidan. Kom därför ihåg att alltid skicka in uppgifter om olika lokal aktiviteter till hemsidan - bara för att vi nu åter har fått tekniska möjligheter att uppdatera hemsidan så uppdaterar ju den sig inte av sig själv - vi måste naturligtvis ha något att uppdatera den med.

Ny hemsida i all ära men det finns dock oändligt mycket viktigare ting här i världen. Jag tänker naturligtvis på den fruktansvärda katastrofen i Sydost Asien som drabbat världen inklusive Sverige. Räknat i antal ödslade människoliv är detta denna största enskilda naturkatastrofen i hela mänsklighetens historia. Hjälpbehoven är enorma. Alla LR-medlemmar uppmanas därför att - efter förmåga - skänka så mycket pengar ni kan till hjälparbetet.

Hälsningar!

Per E. Falk

© 2005 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad 1 januari 2005.