Ladugårdsförmännens Riksförbund

Information:

LR skänkte 5 000:- till flodvågens offer

Under 2004 uppvisade Ladugårdförmännens Riksförbund ett positivt ekonomiskt resultat. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen vid ett telefonsammanträde i januari 2005 att skänka en del av överskottet, närmare bestämt 5 000 kronor, till Röda Korsets insamling till flodvågens offer.

Normalt använder LR sina knappa resurser till uteslutande föreningsaktiviteter av olika slag (tidning, informationsblad, kurser, resor m.m.). Den extraordinära situation som uppstod vid denna den största enskilda naturkatastrof i mänsklighetens historia gjorde dock att en enig förbundsstyrelse beslutade om att denna gång göra ett undantag.

Vi vet att det varit ett stort engagemang i denna fråga och vi är därför övertygade om att de flesta medlemmarna i förbundet fullt ut stödjer förbundsstyrelsens beslut i frågan. Vi tackar för det engagemang många LR-medlemmar visat.

Per E. Falk

 

PS! Vill Du själv skänka pengar till Röda Korsets hjälparbete? Klicka då på bilden nedan så får Du mer instruktioner. DS!

 

© 2005 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad 8 maj 2005.