Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Extra intressant SRB-vårmöte den 26 mars 2009

Den 26 mars 2009 samlades SRB-vänner från vårt avlånga land till Vårmöte hos VikingGenetics på Örnsro. Det var ett synnerligen intressant program där Hans Stålhammar bl a berättade om genomisk selektion - den 3:e revolutionen inom nötkreatursaveln. Även inbjudna gäster hade intressanta saker att förtälja. Niels Kristian Fruegard från VikingGenetics Danmark pratade marknadsföring och Seppo Niskanen från FABA i Finland berättade om finsk mjölkproduktionen i allmänhet och finska topptjurar i synnerhet. Lars-Olov Bårström gick igenom de nya tjurarna och sällan om ens någonsin har det vid ett och samma tillfälle kommit fram så många framstående tjurar med så vitt skilda härstamningar som nu. Och så fick vi naturligtvis titta på tjurar - däribland nykomlingen S. Signal. Ett fylligare reportage är att vänta till kommande nummer av Ladugårdsförmannen.

Foto: Per E. Falk

Hans Stålhammar - lyrisk över genomisk selektion Lars-Olof Bårström - lyrisk över nya topptjurar
Men först ut på visningen var ingen mindre än gamlingen B Jurist... ...som nu efter 500 000 producerade doser hunnit bli 13 år gammal.
Nye topptjuren S Signal (Hedåker/Stöpafors) visade upp sig... ...för första gången någonsin - och från bägge sidorna.
VikingGenetics linslus S Adam älskar att visa upp sig... ...och han tål ju att synas - en av VikingGenetics ståtligaste tjurar.
Seppo Niskanen från FABA - ett namn att lägga på minnet. Niels Kristian Fruegard från Danmark talade marknadsföring.

 

 

© 2009 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 26 april 2009.