Ladugårdsförmännens Riksförbund

Avelsdebatt om ev fusion

Den 22 november 2006 var undertecknad inbjuden av Skaraborgs SRB-klubb att med Svensk Avels VD Magnus Håård debattera den tilltänkta avelsfusionen mellan Svensk Avel och dess danska motsvarighet Dansire. Läs mer om debatten i Ladugårdförmannen nr 4/2006 som utkommer strax innan jul. Intill dess presenteras här nedan lite bilder från debatten och det presentationsmaterial som undertecknad visade.

Per E. Falk

Undertecknad i argumentationstagen under debattörernas slutanföranden. I bakgrunden väntar Magnus Håård på sin tur att hålla sitt slutanförande. Foto: Ingrid Brodin Ense om mycket men inte om allt – att debatten varit renhårig och informativ vittnar väl denna bild om från avtackningen av debattörerna. Foto: Ingrid Brodin
Nackdelar med en snabb tvåpartsfusion med Dansire – de grönmarkerade nackdelarna var debattörerna eniga om – om de rödmarkerade nackdelarna var enigheten inte lika stor. Fördelar med en snabb fusion med Dansire – när det gäller det rödmarkerade punkterna var debattörerna inte i alla stycken överens.
Andelen Holstein (minimum) i nu aktuella RDM-tjurar – med denna bild ville undertecknad visa att det kommer att dröja innan RDM kan tillföra något till SRB – i varje fall om vi vill fortsätta att vara en aktör på den internationella korsningsmarknaden. Bland de potentiella danska tjurmödrarna såg situationen liknande ut – en stor del var fallna efter rena Holsteintjurar.

 

© 2006 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 6 december 2006.