Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Enkät från Växa och SVA:

Hjälp oss skapa bättre kunskapsmaterial om juverinflammation hos mjölkkor! !

I ett samarbetsprojekt vill Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Växa Sverige förbättra befintliga kunskapsmaterial om mastit (juverinflammation) hos mjölkkor. Avsikten är bland annat att all kunskap ska finnas tillgänglig på en speciell webbplats och att materialet ska anpassas till målgruppernas behov. För att lyckas med detta behöver vi din hjälp och vi hoppas du vill bidra genom att svara på en kort enkät!

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till enkäten som tar cirka 5 minuter att fylla i.
Stort tack på förhand för att du fyller i enkäten så snart som möjligt! Enkäten stängs den 10/4.

Vänliga hälsningar!
Karin Persson Waller, SVA
Håkan Landin, Växa Sverige
Ylva Persson, SVA och Växa Sverige

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1100643&Pwd=52483924

 

 

 

© 2017 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 20 mars 2017.