Ladugårdsförmännens Riksförbund

Bilderna från fortbildningskursen

Här nedan lite bilder från Fortbildningskursen 2003. Längst ner på sidan kan du också läsa om kursen! 

De flesta av deltagarna på årets fortbildningskurs. Foto: Per E. Falk

 

Kursgeneralerna Göran Uggla och Sven Brandel avtackas efter kursen av en representant för 
kursdeltagarna. Det är alltid lätt att glömma men frågan är om inte detta var en av de bättre 
fortbildningskurser som hållits. Foto: Per E. Falk.

 

Det var inte bara pluggande på kursen utan även den sociala biten fick sin del. Här klappas 
det i händer till musikunderhållningen efter middagen på onsdagskvällen. Från vänster ser vi 
Gert Ålund Torstaskolan, Göran Uggla Överum, Birgitta Linderkers Nora, Roger Mårtensson 
Bollerup, Carina Swartling Falköping, samt ytterligare några glada LR-medlemmar. 
Foto: Per E. Falk

 

På tisdagskvällen for vi alla in till Eskilstuna för att äta en bit god mat samt för att bowla. Här 
en stilstudie av Sven Brandel i själva utkastögonblicket. Foto: Per E. Falk.


Två glada kursdeltagare framför mjölkspannarna. Sofia Schöing och Jenny Odenstad, båda 
från Stockholm. Foto: Per E. Falk.

 

Det var glad stämning även vid föreläsningarna. Här skrattar Roger Mårtensson från Bollerup 
och Jonas Svahn från Gagnef åt någon lustighet i en paus mellan två föreläsningar. 
Foto: Per E. Falk.

 

"På den banan ska du kasta" verkar ordföranden säga till en yngre medlem. Nej, så var det 
inte riktigt. I själva verket har fotografen fångat Per E. Falks försök att förklara 
bowlingreglerna för Bodil Landin från Torsåker. Foto: Sofia Schöning.


Helge Andersson från Lagmansö skrattar gott åt något som den värmländske 
"mästerhistorieberättaren" Mikael Magnusson från Gunnarskog berättat. Foto: Per E. Falk

 

Det var inte bara ungdomar på fortbildningskursen. Här har vi två rutinerade kogubbar i 
samspråk, nämligen Hans Carlsson från Överum och Rune Olsson från Strömsund. 
Foto: Per E. Falk

 

Här är en av de få som inte uppskattade musiken på onsdagskvällen. Vems det 
hörselskyddsprydda barnet är lyckades jag aldrig ta reda på men den som bär honom (henne?) 
är själva "kursgårdsmamman" Kerstin Gustavsson som ständigt var behjälplig och såg till att 
alla praktiska detaljer fungerade. Foto: Per E. Falk.

 

Saxat ur Ladugårdsförmannen 1/2003:

Fortbildningskursen 2003 - Bättre än någonsin

Så har det då varit forbildningskurs igen. Intressanta föreläsningar och inte minst en trevlig samvaro med yrkesbröder och yrkessystrar. Ja frågan är om inte den nyss avhållna kursen hör till de mest intressanta och mest trevliga som hållits. Vi fick oss många rena nyheter till livs 
men även nyttiga uppdateringar av äldre kunskaper. 

Ja även de inklämda sponsorspassen mot slutet av dagarna höll en ovanligt hög kvalitet med förhållandevis lite "säljsnack" och förhållandevis mycket kunskap och fakta (vilket förmodligen ger bättre reklam än "om dessutom köper det, då får du ..."). För övrigt ett stort tack till alla sponsorer som gjorde det möjligt att hålla ett så förbluffande lågt pris som 1 975 kr för fyra dagars kurs inklusive helpension. På sidan 4 kan du för övrigt se en förteckning över såväl små som stora sponsorer.

Som sagt listan över intressanta föredrag kan göras lång. Svensk Avels parhästar Hans Stålhammar (Holstein) och Lars-Olov Bårström (SRB) gav som alltid fullödig information om vad som är aktuellt på avelsfronten. Den danske veterinären Martin Eberhart från företaget Svenska Kruuse AB gav på begriplig danska intressant och ny information om bl.a. parés och om ny forskning kring hur och när råmjölk skall ges.

På fodersidan var branschen representerad av såväl Svenska Foder som representant för Spannex-gruppen (Lantab, Johan Hansson m.fl) och här fick vi mycket matnyttig information om såväl foder som om de ganska omvälvande förändringar som skett inom foderbranschen sedan Lantmännen gått in som storägare i Svenska Foder.

Om både kraftfoder och grovfoder i såväl praktik som teori pratade Rolf Spörndly (SLU/Svea Husdjur) på ett mästerlikt sätt och i varje fall jag har varken förr eller senare tagit del av en mer pedagogisk förklaring av näringsämnenas väg genom kroppen och hur vommen fungerar. Rolf berörde också intressanta fakta om lönsamheten i mjölkproduktionen i Svea Husdjurs område som bl.a visade att den bästa lönsamheten hade man i de besättningar där man la ner mest tid per ko (undertecknads kommentar: än en gång bevisat: kvalitet och noggranhet lönar sig).

I anslutning till detta pratade Britt-Mari Jaffner från tidningen Husdjur en stund om bl.a. hur svårt det är att få tag i personal inom djurskötseln; en fråga som vi inom LR f.ö har flaggat för i flera års tid. Här blev det en del intressanta diskussioner och det framkom bl.a. att en del enmansföretagare som expanderat och blivit arbetsgivare kanske inte alltid har förkovrat sig i arbetsledar-/arbetsgivarrollen så som de borde. I samband härmed föddes också idén att Ladugårdsförmännen och Husdjur ska samarbeta kring ett projekt med att kartlägga vilka faktorer som utmärker den "goda arbetsplatsen" - en arbetsplats som kan locka till sig och behålla folk.

När det gäller djurskyddet fick vi genom djurskyddsinspektör Göran Gustafsson från Örebro många skakande exempel på hur illa det kan gå när det sociala kontaktnäten i allt högre grad bryts upp. Ofta ligger det personliga tragedier bakom djurskyddsfallen och inte sällan är det faktorer som ekonomiska problem och överarbetning som ligger bakom (undertecknads kommentar: hmm, sänkt mjölkpris och djurskötarbrist).

Beträffande mjölkning och mjölkningsteknik var förstås DeLaval på plats och genom sin gottländske representant Johan Jacobsson fick i oss mycket matnyttig information till livs om såväl produktnyheter som trender och tendenser på mjölkningsteknikens område. Inte heller klövar och klövhälsa var ett område som förblev obehandlat. Även om landets "klövguru" nr 1, Christer Begsten, var förhindrad att närvara, så hade han en fullgod ersättare i veterinär Thomas Manske från SLU i Skara som med sin något annorlunda föreläsarstil svarade för en av hela kursens absoluta höjdpunkter.

På temat "varför lyckas jag så bra med homeopati i min besättning" föreläste ladugårdsförman Karl-Erik Tibblin. I vad mån hans goda resultat är en effekt av de homeopatiska preparatens verkan eller det faktum att han verkar vara en sjutusan till kogubbe (d.v.s en placeboeffekt) gav måhända föreläsningen inget entydigt svar på men tydligen jobbar man på att försöka få tillstånd någon form av vetenskapligt upplagt försök i Svensk Mjölks regi vilket är mycket intressant. Bl.a. beroende på att olika preparat skall ges till olika kotyper och i olika styrka, ju svårare sjukdom desto svagare(!) styrka, så har det nämligen hittills varit närmast omöjligt att vetenskapligt bevisa de homeopatiska preparatens verkan.

Att leda nämnda projekt är tänkt att vara veterinär Torkel Ekman från Svensk Mjölk och det var också han som var kursens sista föreläsare. På sitt karaktäristiskt gestikulerande sätt förelästa han på temat djurhälsa, framför allt med avseende på juverhälsa. Torkel är ju känd för sitt lätsamma sätt men när han kom till juverhälsoläget på den svarta sidan och den generellt ökande antibiotikaförbrukningen märkte man dock att allvaret i situationen lyste igenom. Förutom detta han Torkel också med att argumentera med Tibblin om olika aspekter på homeopatin.

I kommande nummer av tidningen kommer vi att presentera lite mer ingående referat från de flesta av ovan nämnda föreläsningar. Här nöjer vi oss med detta sammanfattande referat plus lite bilder från kursen på angränsande sidor. Sist men inte minst - Ett stort och hjärtligt tack till kursgeneralerna Uggla och Brandel för en utomordentligt trevligt upplagd kurs som gav mersmak.

Per E. Falk

 

© 2005 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 1 januari 2005.