Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Fortbildningskurs och Tjurdag!

Den 5-8 oktober 2009 avhölls den senaste upplagan av LR:s traditionella (och extremt prisvärda) fortbildningskurs. Denna gång utgjorde LR:s klassiska tjurdag en del av kursprogrammet men givetvis kunde man även vara med på tjurdagen utan att gå kursen i övrigt (mer prisvärt än tjurdagen med sin kostnad på 0 kronor går inte att få). Även i övrigt var det stor flexibilitet och den som så önskade kunde även välja att enbart gå valda delar av det övriga kursprogrammet. Det var också god tillströmning till kursen och deltagarantalet varierade (på grund av det flexibla upplägget) mellan drygt 40 personer till drygt 60 personer.

I nummer 4/09 av Ladugårdsförmannen kan du läsa lite fylligare reportage från kursen och tjurdagen. Men redan nu kan du här nedan ta del av lite bilder från kursen. 

Du som gick kursen och vill ta del av ytterligare fördjupningsmaterial från klövdagen den 7/10 kan också klicka här!

Text och foto där inte annat anges: Per E. Falk

 

Här bodde vi (Herrtorps qvarn) ... och här höll vi till mestadels till på dagtid (Örnsro)
Göran Uggla och Carina Swarling var kursgeneraler ... ... och Malin Fröjelin var VikingGenetics generalska.
Dag 1 var det bl a arbetstrygghet med Stefan Wistrand ...  och LR:s egen Olof Andrén från Kårtorp som stod på programmet.
Dag 2 var det tjurdag under ledning av Chefsgenetiker Stålhammar ... och givetvis under överinseende av B Jurist (nu inne på sitt 14:e år).
Vi fick se 4826 Notåsa en lovande GenVikPLUS tjur ... plus nye 8202 S Ross (e. Chassee/Funkis) med NTM +39!
På den röda sidan studerade bl a Orraryd (i mitten) intresserat ... när S Signal visade att han hade växt till sig ordentligt sedan i våras.
Topptjuren A Linné är kanske för egen del inte lika tilltalande ... men vad gör väl det när han hans döttrar blir så fina.
De tjurar som inte fick komma ut kunde beskådas från besöksloftet. Dag 3 tillbringades på Uddetorp tillsammans med Agrotekniker ...
...och den dagen var vikt åt klövar under Christer Bergstens ledning. Dag 4 var det fruktsamhetstema, inklusive praktiska övningar.
Summa summarum - en lyckat kurs med idel glada deltagare ... och föredragshållarna verkade ha de ganska trevligt de med.
På kvällarna åt vi gott ... (Foto Lars Widstrand) ... och ha det trevligt i glada vänners lag. (Foto Lars Widstrand)
Va, vad det någon som tog en bild? (Foto Lars Widstrand) Och har du hört den om .... (Foto Lars Widstrand)
Så höjer vi våra glas flickor ... (Foto Lars Widstrand) ... Vänta på mig - måste ha påfyllning först. (Foto Lars Widstrand)

 

 

© 2009 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 1 december 2009.