Ladugårdsförmännens Riksförbund

Bilder från Red Cow Conference i Malmö

Den 11-14 juli avhölls den stora IRCC-konferensen (International Red Cow Conference) på Elite Hotel Savoy i Malmö. Ca 120 delegater från ett 20-tal länder fick under några utomordentligt intressanta dagar lyssna till såväl några av världens främsta husdjursgenetiker som till ett antal lantbrukare från olika länder och deras erfarenheter av ”Scandinavian Red”.

 

Det hölls en hel rad intressanta föreläsningar. Gemensamt för såväl entusiastiska bönder som för objektiva vetenskapsmän var dock att de alla såg en oerhörd potential för den nordiska röda kon i en värld som hittills dominerats av en alltmer kraftigt inavlad Holsteinras. ”The Red Revolution” har bara börjat menade konferensens huvudtalare professor Les Hansen från USA.

 

Men det går inte att leva på gamla lagrar om framgångarna ska bli bestående. Ett ökat samarbete mellan de nordiska röda är nödvändigt, kokontrollen måste utvecklas, inaveln måste hållas låg, den renrasiga röda kons förtjänster måste kommuniceras bättre på den nordiska hemmamarknaden, effektiviteten i avelsprogrammen måste bibehållas och den Holsteininblandning som skett i vissa länders röda raser måste snarast rensas ut för att de röda även framöver ska ha en plats i internationella korsningsprogram. Mer om detta kan du läsa mer i kommande nummer av Ladugårdsförmannen. Under tiden kan du här nedan se några bilder från konferensen. Text och foto: Per E. Falk

 

Dagen före själva konferensen var det posterutställning och Mingelafton på Elite Hotel Savoy i Malmö.

 Här ser vi några av de ca 120 delegaterna studera den estniska utställningen lite närmare.

Vår internationellt mest kände och erkände husdjursgenetiker,

Jan Philipsson, professor vid SLU och tillika chef för Interbull,

fungerade som moderator under konferensen – en uppgift som Jan,

tackvare sitt djupa kunnande inom området, skötte helt briljant.

Huvudtalare på konferensen var den kände amerikanske husdjurs-

genetikern Les Hansen. Han är en man som inte skräder orden vare

sig det gäller utvecklingen inom Holsteinrasen eller något annat. Här välkomnar han med öppna armar norska GENOs direktör Sverre 

Björnstad till podiet efter det att även NRF fått sig några slängar.

Bland talarna märktes en rad internationella husdjursforskare. Här på

bilden ser vi t.ex Morten Kargo Sörensen från Danmarks Jordbrugs Forskning som på ett målande sätt presenterade sitt material.

Det var inte enbart forskare och tjänstemän som äntrade talarstolen på

utan även lantbrukare från flera olika länder gav sin syn på den röda

kon. På bilden ser vi Jack Konijn, ung holländsk mjölkproducent som tröttnat på alla problemen med Holstein och börjat seminera med SRB

© 2007 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 15 september 2007.