Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

 

Inga motioner till årets LR-stämma

Inga motioner har inkommit till årets stämma. Därför behandlar årets stämma enbart ordinarie stadgeenliga punkter. Dock finns alltid möjligheten att väcka en "Övrig fråga". Endast medlemmar som betalt medlemsavgiften för 2016 får väcka frågor och delta i omröstningar. Om du redan nu har en "övrig fråga" skickar du in den till oss med e-post till info@ladugardsformannen.se.

För att se stämmoprogrammet klickar du här.

Vänliga Hälsningar,

från LR:s förbundsstyrelse

 

 

© 2016 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 20 mars 2016.