Ladugårdsförmännens Riksförbund

Lite bilder från Östgötamulen 2006

(För fullständigt reportage se Ladugårdsförmannen nr 2/06)

De röda korna på Östgötamulen var färre till antalet än de svarta men de höll en hög kvalitet. Foto: Per E. Falk

De svarta korna var också av mycket hög kvalitet – den typmässiga variationen var dock något större än vi vant oss vid på senare år. Foto: Per E. Falk
Yngsta klassen i showmanship visar stolt upp sina kalvar. Foto: Per E. Falk Knappast en robot-ko med dessa spenar – och då var ändå juvret fyllt på denna bild. Det fanns några kor med olämplig spenplacering – men dessa utgjorde undantag. Foto: Per E. Falk
Blicken hos en Champion. Foto: Per E. Falk Porträtt av SRB-Champion 207 Hjälma flankerad av glad ägare Lennart Eklöv Linkelösa Södergård och i brun kavaj domaren Mark Shadwick från Storbritannien. Foto: Per E. Falk
På SRB-sidan visade gammal vem som är äldst. 207 Hjälma (e. 91127 Womtorp / 83882 Torpane) sopade banan med sina yngre konkurrenter och blev vald till Champion. Foto: Per E. Falk På Holstein-sidan var det en yngre förmåga som drog längsta strået. 2:a-kalvaren 383 Daga (Juror / Black King) från Skogsgård, Getinge blev svart Champion. Foto: Per E. Falk

En ko av lite robustare slag, 4:e-kalvaren 5893 Lena (Mtoto / Fatal) från Otterslätten, Hova mottager Agrias och Svensk Avels Sara-pris ur Landshövding Björn Erikssons hand. Foto: Per E. Falk

Det var inte bara kor på utställningen. En av världens starkaste män – en östgötisk bonde med efternamnet Samuelsson vars förnamn jag tappat bort – visade sina konster och värmer här upp med ett litet nätt 120-kilos klot. Foto: Per E. Falk

© 2006 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 24 juni 2006.