Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Ko-vänner se hit!

Ladugårdsförmännens Riksförbund är en ideell förening för alla djurskötare, förmän, ko-bönder, avbytare, veterinärer, husdjurstekniker och för alla andra ko-intresserade människor (klicka här för våra stadgar). Vi anordnar möten och träffar, fortbildningskurser och resor samt ger ut vår tidning "Ladugårdsförmannen", skriven av vanligt folk för vanligt folk.

Föreningen är uppbygd av f.n. 10 lokalavdelningar runt om i Sverige som ordnar med lokala möten och träffar i glada vänners lag på någon gård i området. Här kan man få ett värdefullt kontaktnät med andra likasinnade något som kan vara av stort värde vare sig det nu gäller att få praktiska tips från kollegor eller om det gäller att söka jobb alternativt söka anställa personal.

Föreningen har gamla anor. Den bildades redan 1929 och var från början en förening uteslutande för Ladugårdsförmän (därav namnet). Med tiden vidgades dock medlemskretsen till att omfatta alla kointresserade personer och idag finns det minst lika många djurskötare och lantbrukare som ladugårdsförmän i föreningen.

Vi är fackligt-, partipolitiskt- och religiöst neutrala. Därmed inte sagt att vi är menlöst neutrala när det gäller övergripande frågor inom mjölkproduktionens område. Tvärtom engagerar vi oss hårt i sådan frågor som ytterst rör svensk mjölkproduktions överlevnad. Djurskyddsfrågor har också alltid legat oss mycket varmt om hjärtat då vi är övertygade om att ett gott djurskydd är en förutsättning för att vi skall klara konkurrensen från utlandet (dessutom är det ju ett känt faktum bland "kogubbar" och "kogummor" att vi mår som våra kor mår).

Vi är som sagt helt oberoende och fristående gentemot alla andra organisationer, företag och myndigheter vilket innebär att hos oss kan man alltid göra sin röst hörd.

Är Du intresserad av kor? Vill Du också göra Din röst hörd? Vill Du ha möjlighet att träffas och umgås med likasinnade? Gör då som många andra ko-vänner! Prova på ett medlemskap i Ladugårdsförmännens Riksförbund Du också!

Hjärtligt Välkommen!

 

 

© 2010 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad 16 maj 2010.