Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

 

Lyckad LR-stämma på Hållsta!

 

Föredragen och stämman  Studiebesöket Middagen och Festkvällen Guidade turen & museet

 

Den 22-23 april avhölls 2010 års upplaga LR-stämman på klassisk "ko-mark" på Hållsta Kursgård utanför Eskilstuna. Avd. 2 Sörmland stod som värd för detta mycket lyckade arrangemang som utöver själva stämmoförhandlingarna (som utgjorde den lilla delen) innehöll de mesta som kan tänkas intressera såväl unga som gamla "kogubbar" och "kogummor". 

Stämmodagarna inleddes med intressanta föreläsningar om torv och lösdriftsoptimering av Magnus Brandel respektive Ola Schultsberg. Därefter drog själva stämmoförhandlingarna igång och mötesförhandlingarna leddes med den äran av Peter de Beau. Alla procedurfrågor avklarades snabbt och smärtfritt. Det redogjordes för verksamheten och det kunde konstateras att såväl medlemsutvecklingen som förbundets ekonomi varit mycket god under de gångna tre åren. När det gäller valen till ordinarie styrelse omvaldes Per E. Falk (ordf.), Sven Brandel (vice ordf.) och Lars Widstrand (kassör). Carina Swartling och Birgitta Linderkers hade bägge avsagt sig omval och i deras ställe valdes Birgitta Fosselius (sekr.) och Therese Eriksson (vice sekr.).

Till stämman hade det inkommit två motioner vilka gick på temat lokalproducerat och rättvisa villkor för svenskt lantbruk. Med smärre justeringar av den ena antogs sedan bägge motionerna enhälligt vilket innebär att Jordbruksdepartementet kommer att uppvaktas medelst skrivelse och/eller besök. Sedan följde i tur och ordning studiebesök på Vomtorp, festkväll, guidad busstur och besök på museum. Genom att titta på bilderna och läsa bildtexterna här nedan kan du få lite mer information om detta. Ett fylligare reportage kan du läsa i Ladugårdsförmannen nr 2/2010.

Text: Per E. Falk.                                                               Foto: Therese Eriksson (TE), Lars Widstrand (LW) och Per E. Falk (PF)

 

Veterinär Ola Schultsberg (tv) och VD Magnus Brandel (th) höll intressanta föredrag om lösdriftsoptimering och torv. Foto: LW Drygt 35 medlemmar närvarade på stämmoförhandlingarna. Som vanligt var det frågan om en aktiv församling. Foto: LW
Peter de Beau av avtackas för att ha hållit i klubban under mötet. Han visade sig senare också vara en hejare till allsångsledare. Foto: LW Lennart Rosén och Karin Stålnert fick motta LR:s förtjänstmärke. Här gratuleras Lennart, Karin var tyvärr förhindrad att närvara. Foto: LW
Carina Swartling avtackas efter flera års förtjänstfullt arbete i Förbundsstyrelsen för att nu helt fokusera på 9:an. Foto: LW Även Birgitta Linderkers valde att följa nära kompisen Carinas exempel. Synd för förbundsstyrelsen men grattis till 5:an: Foto LW
Efter en kortare paus bar det av till Vomtorp någon mil från Hållsta. Här har vi just anlänt och kan konstatera att våren dröjer. Foto: TE Christina Winblad hälsade oss välkomna till Vomtorp. I bakgrunden hennes far den välkände SRB-profilen Torsten Eriksson. Foto: PF
Kalvarna på Vomtorp gick i kall lösdrift på djupströbädd. Här blev det som synes full fart när det kom främmande på besök. Foto: TE "Också vänder du upp dig och står sedan helt still". Fotograf Falk fotograferad av LR:s nya stjärnfotograf Therese Eriksson. Foto: TE
Ja innan kalvarna hamnade i storboxar vistades de i kalvhyddor. Och ja, den här kalven stod till slut still vid avporträtteringen. Foto: PF När det blev för kallt ute gick vi upp på besöksloftet för att beskåda ladugård och mjölkgrop (parallell) på ett smittsäkert sätt. Foto PF
Stämmomiddagen var mycket lyckad - utsökt trerätters middag, allsång, roliga historier och ett mycket glatt humör: Foto: LW Fluortanten på besök? Nej, här har precis Anders Hjertberg sjungit en västgötsk snapsvisa till församlingens stora jubel. Foto: LW
Stämmogeneralerna Sven Brandel och Göran Uggla hade gjort ett fantastiskt jobb. Här tackas Sven med en present. Foto: LW Efter middagen kastade de flesta sig ut på dansgolvet för en svängom eller två. Musiken höll igång inpå småtimmarna. Foto: TE
Det bjöds på levande musik i form av ett mycket kompetent enmansband som lät som en hel orkester. Foto: TE Det dansades till lugnare låtar ... Foto: TE
... och det dansades till mindre lugna låtar ... Foto: TE ... och alla var glada ... Foto: TE
... för att inte säga jätteglada ... Foto: TE ... och även dem som tog en paus i dansandet var glada ... Foto: TE
... liksom förtjänstmärkesbelönade redaktör Rosén ... Foto: TE ... precis som ordförande Falk. Foto: TE
Nästa dag var det dags för en guidad busstur genom Eskilstuna med omnejd. Bertil Rättzén var vår guid hela dagen. Foto: PF Bl a fick vi se Sankt Eskil dom givit sitt namn åt staden (tyvärr blev han stenad i Strängnäs för sisådär 1000 år sedan). Foto: PF
En del av stämmodeltagarna på den obligatoriska gruppbilden. Här visar oss Bertil Rättzén in i Munktell museet. Foto: PF
Här fick vi utöver en intressant föreläsning ... Foto: PF ... se diverse maskiner av äldre datum. Foto: PF
Här har någon "mackapär" fångat några LR:ares intresse. Foto: PF Aah, en äkta BM Victor, varje traktornostalgikers dröm... Foto: PF
... och här en annan klassiker av lite senare datum. Foto: PF Munktells tändkulemotor fick slås igång med en klubba. Foto: TE
Munktell hade även skördetröskor på programmet ... Foto: PF Det här vrålåket från 1917 hade en toppfart på 3 km/h. Foto: PF
Munktell museet låg vackert mitt i staden. Förr tog man sin kraft från ån som flyter genom Eskilstuna. Foto: PF Så var 2010 års stämma slut vilket får symboliseras med denna bild från ljugarebänken av Per Fosselius och Johan T. Munktell. Foto: PF

 

 

© 2010 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 2 maj 2010.