Ladugårdsförmännens Riksförbund

 

Läs ALLT från den "heta" SRB-stämman i Bollnäs!

2011 har varit ett turbulent år inom SRB-kretsar – det vet alla ni som var med på vårmötet och följt debatten i media och på Internet. Den fråga som i grunden delar föreningen, inklusive styrelsen, är synen på Holsteininblandningen i SRB. Å ena sidan har vi dem som vill att av stämmans fattade beslut om tillåten Holsteininblandning ska följas – och å andra sidan har vi dem som anser att samarbetet med danskarna inom VikingGenetics står över stämmobesluten.

Inför årets stämma hade det inkommit inte mindre än 6 motioner om Holstein-inblandningen i SRB – dessutom hade valberedningen inte föreslagit ordförande Mats Eriksson till omval – så intresset för årets stämma var rekordstort – faktum är att intresset var så stort att alla som ville vara med på stämmoförhandlingarna inte fick plats. 

Och hur slutade då striden mellan de olika sidorna? Ja om det kan du läsa genom att klicka på länkarna här nedan - för som utlovats så redovisas här även sådant material som inte ens fick plats i pappersupplagan av Ladugårdsförmannen nr 3/2011 (och då är ändå det referatet det i särklass mest fullständiga inom Lantbrukssverige).

 

Fullständigt referat från SRB-stämman (från Ladugårdsförmannen nr 3/2011)

Det nya stämmobeslutet om HF-inblandningen i SRB - punkt för punkt (från Ladugårdsförmannen nr 3/2011)

Generell dispens för tjurar med 12,5 % - 25 % HF ?? (från Ladugårdsförmannen nr 3/2011)

SRB's hedersordförande Wendel Josefsson död (från Ladugårdsförmannen nr 3/2011)

 

Nedanstående kommer redovisas efter det att tidningen kommit ut:

Alla motionerna

SRB-styrelsens svar på alla motionerna

Per E. Falks föredragande av Holstein-motionerna

Pristagarna vid stämman

 

 

 

© 2011 Ladugårdsförmännens Riksförbund.
Sidan senast ändrad den 2 oktober 2011.